top of page

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE (PMT)

Psychomotorische therapie is een vorm van therapie die zich richt op het gebruik van beweging en lichaamservaring om psychologische en emotionele problemen aan te pakken en te behandelen. Lees meer

Psychomotorische therapie (PMT) is een vorm van therapie die gericht is op het verbeteren van het psychisch welbevinden door middel van beweging en lichaamservaring. Het is een ervaringsgerichte therapie waarbij het lichaam en de beweging als ingang worden gebruikt om inzicht te krijgen in eigen gedachten, gevoelens en gedrag. PMT is geschikt voor mensen van alle leeftijden en kan worden toegepast bij een breed scala aan psychische problemen en stoornissen.

PMT wordt uitgevoerd door een psychomotorisch therapeut, die gespecialiseerd is in het werken met het lichaam en beweging als therapeutisch middel. De therapie kan individueel of in groepsverband plaatsvinden, afhankelijk van de aard van de problematiek en de wensen van de cliënt.

Tijdens de therapie wordt er gewerkt aan het verbeteren van het lichaamsbewustzijn en het leren reguleren van emoties en spanningen. Dit gebeurt door middel van verschillende bewegingsvormen en oefeningen, zoals ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, lichaamsoefeningen, spel- en bewegingssituaties en expressie- en creatieve werkvormen.

Door middel van deze oefeningen leert de cliënt zichzelf beter kennen en ontwikkelt hij of zij nieuwe vaardigheden om met psychische problemen om te gaan. Zo kan PMT bijvoorbeeld helpen bij het verminderen van stress, angst en depressie, het verbeteren van zelfvertrouwen en zelfbeeld, het leren omgaan met emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.

PMT is een laagdrempelige vorm van therapie die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. De therapie kan zowel kortdurend als langdurig zijn en wordt altijd aangepast aan de specifieke situatie en problematiek van de cliënt.

Gespecialiseerde therapeut(en): Anouche van den Eynde

PMT
bottom of page